ข่าวดี! สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต SPU ที่สนใจหางาน

UploadImage
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ให้บริการตำแหน่งงาน สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต SPU
ที่สนใจหางาน ทั้ง Part Time และ Full Time

ติดต่อ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ SPU สแกน QR CODE ได้เลย!!!!

UploadImage