ประชาสัมพันธ์ การตรวจ ATK สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียน On-Site

UploadImage
 

SPU CARE จัดการตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะเข้าเรียนแบบ On-Site
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
สอบถามเพิ่มเติม : Line SCMS Student หรือ โทร. 0 2558 6888
 
1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดตรวจ ATK คัดกรองการติดเชื้อ COVID-19  
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียน Onsite ในมหาวิทยาลัย
โดยจัดตรวจ ATK ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 13.00 น.
(เปิดรับคิว  08.30 – 12.30 น. ) ณ อาคาร 5 ชั้น 1
เริ่มวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับการตรวจ ATK ได้ทาง
Line SCMS Student : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=979rrdhv

UploadImage
 
2.สิ่งที่ต้องนำมาในวันตรวจ ATK
- สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
- แบบประเมินคัดกรองผู้รับบริการ (ที่กรอกข้อมูลแล้ว)
- Download แบบประเมิน คลิก ไฟล์แนบ
- โทรศัพท์มือถือ สำหรับสแกน QR Code Line SCMS ยืนยันการลงทะเบียนรับการตรวจและสิทธิ์สปสช.)
- ปากกาส่วนตัว  
3.ขั้นตอนการตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา
จุด 0 เตรียมเอกสาร
1. Scan QR Code ลงทะเบียน SCMS Student
2. Scan QR Code ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการตรวจจาก สปสช.
3. นำเลข Authencode (ขึ้นต้นด้วย PP XXXX) ที่ได้จากการสแกนมากรอกในแบบประเมินความเสี่ยง
4. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
จุดที่ 1 ยื่นเอกสารเพื่อรับคิว
1. แบบประเมินความเสี่ยงที่กรอกข้อมูลและเลข Authenticode ครบเเล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน (ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ยื่นเอกสาร ในข้อ 1และ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่ 1
4. นั่งรอเรียกชื่อ เพื่อรับเอกสารและบัตรคิว
จุดที่ 2  รอเรียกคิว เพื่อเข้าตรวจ
1.นั่งรอเรียกคิว เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK ตามลำดับ
2.เข้ารับการตรวจ ATK
จุดที่ 3  รอรับเอกสารผลการตรวจ
1. นั่งรอเรียกชื่อ เพื่อรับเอกสารผลการตรวจ ATK
2. รับเอกสารผลตรวจ ATK
 
4.การส่งผลการตรวจ ATK ให้อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณี ตรวจด้วยตนเอง)
- เขียนชื่อจริง / วันที่ตรวจ ที่ชุดตรวจ
- ถ่ายรูปชุดตรวจที่ระบุข้อมูล พร้อมกับบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อบันทึกผลการตรวจ
- ต้องเป็นผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง  

5.ตารางการตรวจ ATK ประจำเดือน มกราคม 2565
มหาวิทยาลัยจัดตรวจ ATK  สำหรับนักศึกษา ทุกๆวันอังคารและพฤหัสบดี
เดือนมกราคม 2565
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565   /  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 /  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565  /  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
หมายเหตุ : (ชุดตรวจ ATK มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ นักศึกษาสามารถซื้อชุดตรวจ และนำไปให้พยาบาล ที่ห้องพยาบาลทำการตรวจ)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Line SCMS Student หรือ 0 2588 6888

 
UploadImage