บัญชีดิจิทัล SPU: บรรยาย อาชีพในฝันของนักบัญชี @ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

UploadImage
 

บัญชีดิจิทัล SPU: บรรยาย “อาชีพในฝันของนักบัญชี” ให้กับน้องๆ ปวช. และ ปวส. @ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงาน 100%