เรียนรู้ในแบบ LSC SPU! Coaching โออิชิ กรุ๊ป และ หลักสูตร Lean Supply Chain Transformation 3

UploadImage
 

สุดปัง! Final Project ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม Coaching เข้มข้นให้กับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Lean Supply Chain Transformation NonDegree#3

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)” รุ่นที่ 3 เข้าร่วม Coaching แบบเข้มข้น ในการจัดทำ Project การปรับปรุงเกี่ยวกับ Lean Supply Chain ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณเยาวลักษณ์ ฉัตรัตติกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนผลิตและบริหารคลังสินค้า พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและร่วมหารือ สรุปประเด็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน Project ดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage