ประกาศ : รอบสุดท้าย สำหรับการยืนยันรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากภาครัฐ

UploadImage
 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีมาตรการ การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตรา 5,000 บาทต่อคนนั้น
โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาผ่านทาง บัญชีพร้อมเพย์ (Promptpay) ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของ นักศึกษา ตามที่ได้ระบุในฐานข้อมูล SCMS Student ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด มหาวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษาโปรดดำเนินการการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ในระบบ SCMS Student ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ต.ค.2564  

 • การตรวจสอบการยืนยันรับสิทธิ์เงินเยียวยา
 1. เข้าระบบ SCMS Student
 2. เลือกเมนู “ข้อมูลการเงิน”
 3. เลือกแถบ “ยืนยันสิทธิ์เงินเยียวยาจากภาครัฐ”
 4. หากนักศึกษายืนยันสำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ “ ท่านได้รับสิทธิ์เยียวยาภาครัฐแล้ว
 • การตรวจสอบบัญชี PromptPay ที่ผูกกับบัตรประชาชน
 1. เข้า Application K Plus
 2. เลือกเมนู “ ธุรกรรม”
 3. เลือกหมวด บริการอื่น –> พร้อมเพย์
 4. กด ลงทะเบียน / แก้ไข
 5. ระบบจะแสดงข้อมูลว่า นักศึกษา ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีธนาคารใด ทั้งหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์
 6. หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ สามารถดำเนินการดังนี้ https://www.spu.ac.th/activities/32988
 • การปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ( สำหรับธนาคารส่ง SMS แจ้งเมื่อทำการโอนเงินสำเร็จ)
 1. เข้าระบบ SCMS Student
 2. เลือกเมนู “ข้อมูลนักศึกษา
 3. เลือกแถบ “ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาใช้งานในปัจจุบัน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกับนักศึกษา
 5. กดบันทึกการแก้ไขข้อมูล  

UploadImage