ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.ศรีปทุม แจ้งผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 1 ตั้งแต่ 19-31 ก.ค. 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2

UploadImage
 

ตามประกาศของ “ไทยร่วมใจ”
ศูนย์วัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอแจ้งให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2564
เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 ตามวันนัดหมายใหม่ ดังนี้
 
คิวฉีดวัคซีน เข็ม 1                       คิวฉีดวัคซีนเข็ม 2
 
19 – 21 กรกฎาคม 2564                 7 ตุลาคม 2564
22 – 23 กรกฎาคม 2564                 8 ตุลาคม 2564
24 – 25 กรกฎาคม 2564                 9 ตุลาคม 2564
26 กรกฎาคม 2564                          10 ตุลาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564                          11 ตุลาคม 2564
28 กรกฎาคม 2564                          12 ตุลาคม 2564
29 กรกฎาคม 2564                          13 ตุลาคม 2564
30 กรกฎาคม 2564                          14 ตุลาคม 2564
31 กรกฎาคม 2564                          15 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัคซีน 1516
 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการฉีดวัคซีนผ่านช่องทาง www.ไทยร่วมใจ.com
FB FANPAGE/ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย
หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน

UploadImage