ประกาศ : วิธีการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง (1/64)

UploadImage
 

ประกาศเรื่อง : วิธีการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง
1.ลงทะเบียนผูก PromptPay หมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคาร
2.ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประชาชนในระบบ SCMS  https://bit.ly/3jxJY0p
3.มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินผ่านทางหมายเลขบัตรประชาชนที่ ผูกไว้กับ PromptPay เมื่อได้รับการโอนเงินเยียวยาจากทางกระทรวง อว.
ประกาศ  http://https://www.spu.ac.th/spu/wp-content/uploads/2021/09/083-2564.pdf
 
วิธีการยืนยันสิทธิ์  / ตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / การผูก Promptpay กับหมายเลขบัตรประชาชน
เข้า SCMS Student -> ข้อมูลการเงิน -> เลือกรายการที่ต้องการ -> ดำเนินการ         


การยืนยันรับสิทธิ์


UploadImage


ขั้นตอนการผูก PromptPay

UploadImage

การตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งแก้ไขที่ ไลน์สำนักงานทะเบียน  @regis_spu

UploadImage