ขั้นตอนการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ภาคเรียนที่ 1/2564

UploadImage
 

ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  

ขั้นตอนการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ./กยศ. และ สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง

UploadImage


ประกาศ  ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา จากภาครัฐ
https://www.spu.ac.th/uploads/contents/20210809202227.pdf?fbclid=IwAR1D7ZDRRnNbkK1pRv2bxPJg5Arv92lv39w03kxSRYECcDbeFE2NUpuiNjM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. /กยศ.  
ติดต่อ : สำนักงานทุนการศึกษา  https://bit.ly/3f0AtEC
 
สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง 
ติดต่อ : สำนักงานการคลัง  https://bit.ly/3u62KOA