ขอขอบคุณ! คุณรสสุคนธ์ มั่งมณี บริษัท ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มและอาหาร ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

(2 ส.ค.64) คุณรสสุคนธ์  มั่งมณี บริษัท ชุมพล อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 300 แพค และอาหารกลางวัน จำนวน 50 กล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ นักศึกษาและประชาชน เพื่อมอบความห่วงใยสู้ภัย COVID-19 โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนฯ และอาจารย์วิกานดา เจียมสุข หัวหน้าทีมอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

UploadImage

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุด PPE อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการนักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU อาคาร 11  ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990