ขอขอบคุณ “แจ็ค Black Jack” ร่วมร้องเพลงให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครและประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนฯกทม.ศรีปทุม

UploadImage
 

จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม หรือ แจ็ค (Black Jack) ศิลปินนักร้อง เดินทางมาร่วมร้องเพลง มอบความสุข และให้กำลังใจ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม -โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กทม. ซึ่ง แจ็ค (Black Jack) จะมาร่วมขับร้องเพลงในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และขอขอบพระคุณ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

UploadImage
#ศูนย์ฉีดวัคซีนกทมศรีปทุม #แจ็คBlackJack #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #COVID19