ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 "โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร"

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50
#โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง

หัวข้อ "โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร"
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564  เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605...
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567
#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #LSC

UploadImage