นศ.สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ ตั้งบริษัทจำลอง “KomeKoma Official”จำหน่าย FURIKAKE สไตล์ไทย

UploadImage
 

เมื่อเร็วๆนี้ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในรายวิชา JBC299 (ประสบการณ์การทำงาน) ภาคเรียนที่2/2563 ได้จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาขึ้น โดยทีมนักศึกษา ชั้นปีที่4 จำนวน 8 คน ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทจำลองขึ้น ภายใต้ชื่อบริษัท “KomeKoma Official” สำหรับเป็นพื้นที่และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การทำธุรกิจตั้งแต่การเตรียมการจัดตั้งบริษัทไปจนถึงกิจกรรมการผลิตสินค้า ช่องทางทางการตลาด การจัดจำหน่ายและการขายสินค้า ซึ่งสินค้าของบริษัท KomeKoma Official ได้นำมาจัดจำหน่ายคือ “ผงโรยข้าว รสลาบไก่”(FURIKAKE สไตล์ไทย)ซึ่งแน่นอนว่าผงโรยข้าวรสลาบไก่เป็นฝีมือของนักศึกษาผลิตและทำเองด้วย

UploadImage

ซึ่งบริษัทฯ ดังกล่าว มี ผศ.ดร.YASUMASA MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม อ.จักรพันธ์ จตุพรพันธ์,อ.AKI TALAHASHI และอ.HIROHARU TAKEMURA เป็นผู้ถือหุ้น และได้มีการจัดการประชุม การอภิปรายมากมาย เกี่ยวกับบัญชี/การตลาด/การเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการเสนอแนวคิด และการวางแผนจากนักศึกษาทุกๆ สัปดาห์  

UploadImage

นอกจากนี้ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ยังได้จัด Work Shop พิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สำหรับนักศึกษา ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการธุรกิจจากบริษัทญี่ปุ่นมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับนักศึกษา ถือเป็นโอกาสดีๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการจัดการแบบญี่ปุ่น อาทิ ความรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลภายในบริษัทและบุคคลภายคนนอกบริษัท พร้อมทั้งได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะทางธุรกิจและวัฒนธรรมญี่ปุ่นทางธุรกิจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมทางภาษาด้วยการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในการติดต่อด้วย

UploadImage

สำหรับโครงการดังกล่าว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวนักศึกษาเองในการเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจจริง และนำมาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาในชั้นเรียน ซึ่งถือเป็นแนวทางการเรียนรู้ภายในรั้วมหาวิทยาลัยที่กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง 

UploadImage

สำหรับสินค้า “ผงโรยข้าว รสลาบไก่”(FURIKAKE สไตล์ไทย) ขณะนี้ได้มีการวางจำหน่าย ผ่านช่องทาง Facebook โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าและวิธีการสั่งซื้อได้ที่ : Facebook  https://www.facebook.com/KomeKoma.Official/
หรือ Fun Page ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(JBC)https://www.facebook.com/spu.japanese/
#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ #คณะศิลปศาสตร์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage