เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

UploadImage
 

กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
 

ชุดปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 ให้กลุ่มนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเข้าถึงการใช้

สิทธิ์การลงคะแนนเสียง ซึ่งจะเปิดระบบลงคะแนน
 “I Vote”
อยู่ไหนก็เลือกได้ใน Click เดียว “

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 15.00 น.