บัญชี SPU: Reskill & Upskill "K PLUS PLATFORM ก้าวถัดไปของธนาคารยุคดิจิทัล"

UploadImage
 

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "K PLUS PLATFORM ก้าวถัดไปของธนาคารยุคดิจิทัล"

โดย คุณกิ่งกาญจน์ ศรีประสาน ผู้บริหารฝ่ายบริหารช่องทางธุรกิจดิจิตอล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

# หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 2”