kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

เปิดประสบการณ์! พิพิธภัณฑ์ พระรามเก้า สู่การเรียนรู้กับ นศ.ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ การเรียนรู้นอกสถานที่ ในการนำนักศึกษาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากสถานที่จริง สร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในชั้นเรียน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วน ทั้งเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ระบบนิเวศของโลกและประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ อีก 3 แห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage