ชวนมาฟัง! "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน" กับโครงการ The Business Professional (Online) จัดโดย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ผ่าน ZOOM ONLINE
โครงการ The Business Professional (Online)
 "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน"
เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมจีน สิ่งที่ควรรู้และธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน จากผู้มีประสบการณ์ตรง ในยุค New Normal ผ่าน App Zoom

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 (09.00-12.00 น.)
โดย อาจารย์ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ
- หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- เจ้าของเพจ Made in China by Chinese HUB และนำเข้าสินค้าจากจีนขายในแอพพลิเคชั่น Shopee

ว้าว ว้าว ได้ความรู้ครบสูตรอย่างนี้ พร้อมทำการค้าตลาดจีนได้เลย
สอบถามข้อมูล : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
โทร. 080 0739811


UploadImage