พลาดไม่ได้! ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #14

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ออนไลน์ ZOOM
โครงการ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #14

หัวข้อ Healthcare Supply Chain during and after Covid-19 pandamic”

Guest Speakers โดย......

คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 BDMS
ประธานคณะผู้บริหาร N Health

ในวัน​ศุกร์​ 26 มิถุนายน 2563   เวลา 18:00-19:30 น.
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม  คลิก https://forms.gle/r7W68bD5NTR61J6P8

UploadImage