พลาดไม่ได้! 6 วันสุดท้าย สมัครเรียน ป.เอก บัญชี SPU วันนี้ – 31 พ.ค. 63 รับทุนสนับสนุน 40,000 บาท*

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี’63

นับถอยหลังอีก 6  วันสุดท้าย (เท่านั้น)
สมัครและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาเอก วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 40,000.-
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่นี่ 24 ชม.
คลิก http://bit.ly/3b9q6tr
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
https://www.spu.ac.th/fac/account/th/program/40/

UploadImage