ห้ามพลาด! คณะบัญชี SPU ขอเชิญร่วมฟัง Talk Online “นักบัญชีปรับตัวอย่างไร New Normal”

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษผ่านรูปแบบออนไลน์

ในหัวข้อ “นักบัญชีปรับตัวอย่างไร New Normal”
ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.15 น.

วิทยากร โดย คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด
และ ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต SPU

ผ่านทาง https://1th.me/MSalt หรือ
Facebook LIVE คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)