เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online World Congress 2020

UploadImage
 

         เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางไกล
The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) ในหัวข้อ
“COVID-19: The Global New Reality”
เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบ เชิงการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวงการการศึกษา ต่อทุกประเทศทั่วโลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 – 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่าน Zoom Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/ และ http://www.cupt.net/aowc-2020/registration