ห้ามพลาด! SITI SPU ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย ร่วมประกวด Video Clip นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

UploadImage
 

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด VIDEO CLIP

*Clip เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19
ความยาวไม่เกิน 2 นาที  ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม ประกวด Video Clip**
*ด้านนวัตกรรม #นวัตกรรมสินค้า #นวัตกรรมอาหาร #นวัตกรรมสื่อ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
นวัตกรรมไหน...ที่น้องๆใช้มากสุด... :P

วิธีการส่งผลงาน...
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ clip video สั้นๆ ความยาว ไม่เกิน 2 นาที
(สามารถส่งผลงานได้ 1 คนต่อ 2 ผลงานเท่านั้น)
2. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ส่งผลงานได้ทาง E-mail: natnari.nu@spu.ac.th หรือทาง Facebook fanpage คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และส่งผลงานโดยการโพสต์ลง Facebook, Fanpage, Twitter หรือ Instagram ของตัวเอง แล้วเปิด Public (สาธารณะ) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้
และติดแฮชแท็ก #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม #sitispu และชื่อภาพ
พร้อมบรรยายคลิปวิดีโอนั้น (ตามแบบของตนเอง)

รางวัล..
1. รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 - เงินรางวัล 4,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 - เงินรางวัล 3,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 3 -เงินรางวัล 2,000 บาท
4. รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท
***พร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูผลงาน***

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับใดมาก่อน
3. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา (หากตรวจสอบพบ จะทำการตัดสิทธิ์ทันที)
4. ต้องเป็นภาพที่เหมาะสม ไม่ล่อแหลม ไม่มีการใช้สัญลักษณ์ของสถาบันต่างๆ หรือศาสนา รวมถึงการสอดแทรกประชาสัมพันธ์เกม หรือสินค้าอื่นๆ
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวด โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หาก รวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือพบการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
ประกาศผลรางวัล: วันที่ 29 มิถุนายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ อ.ณัชนรี นุชนิยม โทร: 0659324515
#Dek63 #Tcas #GATPAT #Onet #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #SITI

UploadImage