สอนนวัตกรรมใหม่ในงานบัญชีดิจิทัล รู้ลึกเรื่องกฎหมาย ภาษี การเงินธุรกิจ ที่คณะบัญชี SPU

UploadImage
 

สอนนวัตกรรมใหม่ในงานบัญชีดิจิทัล
รู้ลึกเรื่องกฎหมาย ภาษี การเงินธุรกิจ ที่คณะบัญชี SPU
คลิก | www.spu.ac.th/fac/account

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%