“เครื่องกำเนิดโอโซน” ตัวช่วยสำคัญในยุค COVID-19

UploadImage
 

“เครื่องกำเนิดโอโซน” ตัวช่วยสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผลงานวิจัย By ผศ.ดร.สมเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ทำการวิจัยคิดค้น "เครื่องกำเนิดโอโซน" ที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกำจัดกลิ่น โดยเริ่มจากการนำไปใช้กำจัดกลิ่นศพ กำจัดมลพิษจากเตาเผาขยะ ก่อนพัฒนามาเรื่อยๆ จนสามารถใช้ล้างทำความสะอาดผัก ผลไม้ และรักษาอาการเท้าเหม็น ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า โอโซน (OZONE) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ รวมถึง โรคซาร์ส ที่เป็น 1 ในกลุ่มของเชื้อไวรัสโคโรนา  จึงทำให้เครื่องผลิตโอโซน ถูกนำมาใช้มากขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ ซึ่งการฆ่าเชื้อโรคนั้น ใช้ระยะเวลาเพียง 5 นาที และยังสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่สูดดม

โดยทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการนำเครื่องผลิตโอโซน ของ ผศ.ดร.สมเกียรติ มาใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในห้องเรียน และจุดสำคัญต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้นำมาอบฆ่าเชื้อเอกสารต่างๆ ก่อนนำมาใช้งาน เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

UploadImage
UploadImage
UploadImage