SPU มอบหน้ากาก Face Shield ให้กองด่านควบคุมโรคติดต่อ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่

UploadImage
 

UploadImage

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2563 - ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จำนวน 3,500 ชิ้น ให้แก่ นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ นายปฐิคม วิวัฒนนานนท์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน้าด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานต่างๆ รวมถึงด่านควบคุมโรคชายแดนทั่วประเทศ ใช้สำหรับป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ขณะปฏิบัติหน้าที่

UploadImage

 “หลังการระบาดของ Covid-19  กรมด่านควบคุมโรค จะต้องกำหนดมาตรฐานใหม่ในการทำความสะอาดอากาศยานทุกลำที่ให้บริการในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารทุกคนที่ใช้บริการสนามบิน เป็น New Normal ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน”  นายแพทย์สุวิชกล่าว

โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ผลิตหน้ากาก Face Shield และส่งมอบไปยัง ชุมชน หน่วยงานรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแล้ว จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนผู้เดือนร้อนจากผลกระทบของ Covid-19 ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น.

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage