เปิดประสบการณ์การสอนออนไลน์ "How to make online teaching fun"

UploadImage
 

เปิดประสบการณ์การสอนออนไลน์ “How to make online teaching fun”กับ ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

UploadImage

ตอนแรกที่รู้ว่าต้องสอนออนไลน์ ก็รู้สึกกังวลใจเล็กน้อยว่า นักศึกษาจะ โอเค กับเราไหม จะมีนักศึกษาเข้า เรียนไหม การสื่อสารจะสะดุดระหว่างสอนไหม สารพัดคำถามที่เกิดขึ้นในใจ ในขณะนั้น แต่พอได้เรียนรู้วิธีการสอนกับสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE) แล้ว มีความรู้สึกมั่นใจในการสอนมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีระบบรองรับการสอนออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุด และการใช้งานก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากทั้งของผู้สอน และของผู้เรียน

UploadImage

พอถึงวันที่ต้องเริ่มสอนจริงในครั้งแรก ก็ตื่นเต้นมากกลัวไม่มีนักศึกษาเข้าเรียน แต่ปรากฏว่า พอเริ่ม class แรก นักศึกษามาครบทุกคน ทั้ง Section มี 54 คน มากันครบเลยทีเดียว และที่สำคัญตรงเวลามาก นักศึกษาจะได้รับลิงค์เข้าเรียน ตอน 08.55 น.ประมาณ 09.05 นักศึกษาก็ทยอยกัน Login เข้าเรียนกันครบแล้ว นั่นหมายความว่า นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียน ออนไลน์มาก จากการที่ได้พูดคุยกับนักศึกษา ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ชอบการเรียนออนไลน์มาก เพราะสะดวก เรียนได้ทุกสถานที่ สามารถเรียนได้ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง สามารถทบทวน เรียนซ้ำได้ ในกรณีที่เรียนจนจบ และต้องการทบทวนความรู้โดยกลับมาดูคลิปการสอนย้อนหลังได้ด้วย

UploadImage

อย่างเช่น รายวิชา MGT 413 สัมมนาทางกาจัดการ วิชานี้เป็นวิชาที่นักศึกษาต้องวิเคราะห์กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ดิฉันก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ว่า สัปดาห์ต่อไปเราจะวิเคราะห์กรณีศึกษาของบริษัทใด เพื่อให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลมา Discuss กัน พอถึงชั่วโมงการสอน ดิฉันจะสอนออนไลน์ ด้วย ระบบ ZOOM โดย ดิฉันได้แบ่งการสอน ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 40 นาที ในช่วงที่ 1 ดิฉัน จะสรุปบทเรียนจากการเรียนในครั้งที่แล้วเพื่อเป็นการทบทวน และสอนเนื้อหาใหม่ ทั้งในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ส่วนในช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4 นั้น ดิฉันจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนและเชื่อมโยงกับกรณีศึกษาที่นักศึกษาเตรียมมา และให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยนักศึกษาคนไหนต้องการแสดงความคิดเห็นก็ให้กดปุ่มยกมือ ในระบบ และใครที่แสดงความคิดเห็น จะได้คะแนน ครั้งละ 1 คะแนน วิธีนี้ เป็นการเรียนการสอนที่มีการสื่อสาร 2 ทาง ทำให้นักศึกษาไม่เบื่อและกระตือรือร้น รอช่วงตอบคำถามมาก และเขาจะตั้งใจเรียนมาก เพราะเขาต้องเอาข้อมูลจากการสอนช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มาใช้เป็นข้อมูลในการตอบคำถามช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4

“เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง... ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตาม...ขอเพียงเราปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น เราก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ และโอกาส...จะเป็นของคนที่พร้อมอยู่เสมอ!!"

UploadImage