โครงการประกวดถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ

UploadImage
 

นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์

1.นส.แก้วทิพย์ เพชรัสมิ์ทองสุข
2.นายภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล
3.นายเพ็ญเพชร ภู่พงษ์

ได้รับ 2 รางวัลจากการประลองความสามารถทางวิชาการ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท "ภาพเดี่ยว"

และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท "ภาพรวม "

โดยเป็นการถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ จากผู้เข้าร่วม 11 สถาบันการศึกษา

จัดโดยบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ บริษัท Nikon Thailand