โครงการประกวด Mosa2019

UploadImage
 

นางสาวณัฐธิดา เลิศพันธุ์ นักศึกษาสาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวด Mosa2019

ซึ่งเป็นเวทีค้นหา Brand Ambassador น้ำมันเครื่อง MOBIL

รวมถึงยังได้ถ่ายแบบปฏิทิน และโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ซึ่งจัดโดยบริษัท ผาทองกรุ๊ป PTG