ม.ศรีปทุม งดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี - โท - เอก ในวันฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม งดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี - โท - เอก
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 
เนื่องในวันฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561
สอบถาม สำนักงานวิชาการ โทร. 1146