Sripatum Fitness Center จัด PROMOTION 20.02.20 วันเดียวเท่านั้น

UploadImage
 

Sripatum Fitness Center จัด PROMOTION 20.02.20
20 ก.พ.63 วันเดียวเท่านั้น


สมัครสมาชิกรายปี
-  บุคคลภายใน นักศึกษา บุคลากร และครอบครัวบุคลากร (เฉพาะบุตร - สามี - ภรรยา)
- สมัครสมาชิก  คนละ 1,500 บาท/คน/ปี
- ศิษย์เก่า
- สมัครสมาชิก  คนละ 2,500 บาท/คน/ปี
- บุคคลทั่วไป
- สมัครสมาชิก  คนละ 5,000 บาท/คน/ปี
 
ค่าบริการรายครั้ง
-  บุคคลภายใน (นักศึกษา และบุคลากร)  100 บาท/คน/ครั้ง
-  บุคคลภายนอก  300 บาท/คน/ครั้ง
 
เปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์     เวลา 07.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์   เวลา 07.00 - 18.00 น.
วันหยุดวันนักขัตฤกษ์  (ปิดบริการ)
 
สมัครและสอบถาม
Fitness Center อาคาร 9 ชั้น 11
โทร. 0 2579 1111 ต่อ  2397-9
Facebook :   SPU HC
Page : Sripatum Fitness Center