ม.ศรีปทุม กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2560 - 2561

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  คลิกเว็บไซต์พิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่

พิธีฝึกซ้อม  วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  
รายงานตัว เวลา 08.30 น. ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัว ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C     
คลิกกำหนดการ ไฟล์แนบ

พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563       
รายงานตัว เวลา 08.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัว ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
คลิกกำหนดการ ไฟล์แนบ
 
แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีฯ  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563
http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

การสั่งจองชุดครุย   6 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 8.30  -  16.30 น. ได้ที่ อาคาร 10  ชั้น  4  ห้อง  404 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้  (วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ)  
สามารถสั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  ได้ที่   http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

สถานที่จอดรถ  เวลา 06.00-18.00 น.
1. ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำนวน 300 คัน
2. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 300 คัน
*กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีจุดบริการรถตู้รับส่งเพื่ออำนวยความสะดวก
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาคาร 9  และอาคาร 11 จำนวน 480 คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งดมอบของขวัญด้วยลูกโป่งและนำลูกโป่ง ทุกชนิด เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และเนื่องจากมีผู้เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ  สอบถาม โทร.  0 2579 1111   สำนักงานทะเบียน ต่อ 1362 และ 1364  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125