ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาค2 / 2562 จำนวน 15 ทุน

UploadImage
 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จำนวน 15 ทุน ทุนละ 35,000 บาท
(รวมมูลค่างาน)
 
กำหนดส่ง แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (PROPOSAL)
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563
Download แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน (FM ศสร.วจ.-01)
ได้ที่ http://bit.ly/form-TLC01
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182