SPU จับมือ XIAN JIAOTONG UNIVERSITY และ Education มหาวิทยาลัยชั้นนำจีน MOU ปูทางนักศึกษาเรียนรู้ CONTENT ระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ

UploadImage
 

UploadImage
 

SPU DYNAMIC UNIVERSITY เดินหน้าสู่เวทีนานาชาติ จับมือ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน Education ชั้นนำของจีน ปูทางนักศึกษาเรียนรู้ Content และ เทคโนโลยีทางการศึกษาระดับโลกUploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ  XIAN JIAOTONG UNIVERSITY ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้าน Content ระดับโลกของประเทศจีน และ Education หน่วยงาน ที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบ Content และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทางด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ Content และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ณ ห้องประชุม XIAN JIAOTONG UNIVERSITY ประเทศจีน เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage