คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy จัดกิจกรรม SPU Spelling Bee Competition แข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

UploadImage
 

คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy จัดกิจกรรม โครงการ SPU Spelling Bee Competition (ระดับมัธยมศึกษา) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-  12.00 น. ณ Exhibition Hall Zone A

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีเงินรางวัลสูงถึง 5,000 บาท เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เปิดโลกกว้าง 

UploadImage


ทั้งนี้ ภาควิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่เพียงแค่ภายในมหาวิทยาลัย แต่ยังรวมถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย 

UploadImage

UploadImage

UploadImage