บัญชี SPU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ 4 สมาคม และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

UploadImage
 

บัญชี SPU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 11 ห้องบอร์ดรูม