ม.ศรีปทุม ต้อนรับหน่วยตรวจคุณภาพอาหาร เขตจตุจักร

UploadImage
 

UploadImage

สำนักงานอาคารสถานที่ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ หน่วยตรวจคุณภาพอาหาร สำนักงานเขตจตุจักร เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านโภชนาการและสุขอนามัย

UploadImage

นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ นางอรศรี ผลถาวร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลหน่วยตรวจคุณภาพอาหาร สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ ศูนย์อาหารและโภชนาการของมหาวิทยาลัย

UploadImage

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสารตกค้างและตรวจสอบความสะอาดของร้านค้าทุกร้านภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ความสะอาดและโภชนาการ ทั้งร้านค้าและด้านอาคารสถานที่ อยู่ในเกณฑ์ดีถูกสุขลักษณะ มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นมากจากการตรวจเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้การตรวจสอบได้ดำเนินการไปถึงเรื่องความสะอาดของพนักงานประจำร้านค้า ซึ่งมีการตรวจสอบทางเคมี เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยของคุณภาพอาหาร แก่นักศึกษา คณาจารย์บุคลากร และผู้ใช้บริการ ภายในศูนย์อาหารและโภชนาการของมหาวิทยาลัย ณ อาคารโภชนาการและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage