โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตชาวไทยในจีน

UploadImage
 

                  มหาวิทยาลัยซีอานได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตชาวไทยในจีน เข้าใจวัฒนธรรม เรียนรู้ไปด้วยกันให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ โดยมีท่านทูต นางอรชา ธนากร จากกงสุลไทย ประจำนครซีอาน ประเทศจีนเป็นประธานมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษาที่ไปเรียนแลกเปลี่ยน