“ม.ศรีปทุม” ทำดีถวายในหลวง ร.10 เทิดพระเกียรติ 67 พรรษา

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายในหลวง ร.10  ด้วยการร่วมทำบุญถวายเครื่องไทยทาน-จตุปัจจัย ในงานบวชเนกขัมศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) ถือศิลปฎิบัติธรรม ณ วัดบางบัว

UploadImage

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มอบหมายให้ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี(คนที่2) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเป็นผู้แทนถวายเครื่องไทยทาน-จตุปัจจัย แด่พระมหาเถระที่ได้รับการอาราธนานิมนต์มาในครั้งนี้ ในงานบวชเนกขัมศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) ถือศิลปฎิบัติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา พร้อมร่วมฟังเทศน์ฟังธรรม และทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการคุณ แก่วัดบางบัว เป็นประจำทุกๆปี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์ วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage