ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา

UploadImage
 

นื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12  สิงหาคม 2562  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกคณะและทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ​วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ
เวลา  09.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
                    พร้อมเพรียงกัน ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
เวลา  09.20 น. การแสดงรำถวายพระพร
เวลา  09.30 น. พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ
                    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                     
                    -  นักศึกษาวิชาทหาร
                    -  สโมสรนักศึกษา
                    -  คณะนิติศาสตร์
                    -  คณะนิเทศศาสตร์
                    -  คณะบริหารธุรกิจ
                    -  คณะบัญชี
                    -  คณะศิลปศาสตร์
                    -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
                    -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
                    -  คณะดิจิทัลมีเดีย
                    -  คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                    -  วิทยาลัยนานาชาติ
                    -  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                    -  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
                    -  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
                    -  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
                    -  บัณฑิตวิทยาลัย
                    -  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เวลา 09.50 น. ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ
                    -  ประธานในพิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ
                    -   อ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ
เวลา 10.00 น. ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี , ลงนามถวายพระพร

การแต่งกาย 
บุคลากร   สวมเสื้อสีฟ้า  ชาย-สวมกางกางสีดำ / หญิง-สวมกระโปรงสีดำหรือสีสุภาพ
นักศึกษา   สวมเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย