สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม พานักศึกษาจิตอาสา สร้างบ้านดิน ปีที่ 6

UploadImage
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง
จัดโครงการ “สถาปัตย์ บ้านดิน” ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562
ที่โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ (ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
บ้านคลองทราย ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยโครงการนี้จะพาไปเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปีนี้พาไปเรียนรู้กระบวนการทำ "บ้านดิน" ที่โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)

กำหนดการ วันที่ 25 มกราคม 2562
10.00 - 16.00 น. ออกเดินทางจากสถาบันการศึกษา ถึงศูนย์เรียนรู้ฯ (รอยยิ้มบ้านดิน)
จ.สระแก้ว

กำหนดการ วันที่ 26 มกราคม 2562
06.30 - 07.00 น. ตื่นนอนเช้าๆ เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับ แนะนาสถานที่และโครงการ
07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 12.00 น. กิจกรรมเรียนรู้ ย่าดิน ปั้นก้อนดิน (อิฐดิน)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมเรียนรู้ ก่อผนังดิน ฉาบผนังดิน
16.30 - 19.00 น. พักผ่อน และรับประทานอาหารเย็น
19.30 - 21.30 น. กิจกรรมนิสิต

กำหนดการ วันที่ 27 มกราคม 2562
06.00 - 07.30 น. ตื่นนอน ออกกาลังกาย แบ่งกลุ่มลงแปลงเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์
07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 10.30 น. กิจกรรมเรียนรู้ การเคลือบผนัง ทาสี ทาสีบ้านดิน
10.30 - 12.00 น. กิจกรรมการดูแล เทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบ้านดิน และสรุปกิจกรรมเรียนรู้
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.            ทำกิจกรรมจิตอาสา และเดินทางกลับสถาบันการศึกษา

อ่านข้อมูลที่ผ่านมาเกี่ยวกับ บ้านดิน

#เต็กสุดขอบ #activeedge #SOA+SPU
#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity#housestudio #verticalstudio #architecture #design #SPU
https://www.facebook.com/activeedgespu/