kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

วิศวะฯ ม.ศรีปทุม จับมือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเวทีใหญ่แข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ให้เด็กวิศวะ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้โชว์ศักยภาพแสดงฝีมือ ในการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (U-Bridge Open 2018) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) และอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันดูรายละเอียดเพิ่มเติม Page Facebook สะพานเหล็กศรีปทุม
กติกาการแข่งขัน คลิกที่นี่ ไฟล์แนบ
แบบตอบรับการแข่งขัน
คลิก
ใบตอบรับประเภท Classic  ไฟล์แนบ
คลิก ใบตอบรับประเภท Open  ไฟล์แนบ

กำหนดการ
เวลา 08.30 น.  ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น.  พิธีเปิดการแข่งขันสะพานเหล็ก
เวลา 09.15 น.  ชี้แจงกติกาและขบวนการแข่งขัน
เวลา 10.00 น.  เริ่มแข่งขันสร้างสะพาน
เวลา 11.00 น.  นักศึกษานำเสนอแนวคิด วิธีการออกแบบ และทดสอบสะพาน
เวลา 18.00 น.  สรุปผลการแข่งขัน
เวลา 18.30 น.  มอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

โดยการจัดการแข่งขันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้วโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีโอกาสนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติการ มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เริ่มจากการศึกษา กฎ กติกา วางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้ ทดสอบและปรับแก้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดที่สุด อีกทั้งได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริงต่อไป