บัญชี SPU เชิญชวนน้องๆ ปวช. และ ปวส. แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

UploadImage
 

คณะบัญชี ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมรับเงินรางวัลและทุนการศึกษา

 
15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 พฤศจิกายน 2561
สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่
UploadImage

สอบถามเพิ่มเติม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374-5