คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม"วิกฤตขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย"

UploadImage
 

UploadImage

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข เรื่อง "วิกฤตขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย" ในรายการ "จับประเด็นข่าวใหญ่ กับ ต๊ะ นรากร" ทาง ททบ.5


UploadImage

ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม / ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ในรายการ "จับประเด็นข่าวใหญ่ กับ ต๊ะ นรากร" ประเด็นเรื่อง "วิกฤตขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย" เพื่ออธิบายถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ตลอดจนการร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสให้กับทางราชการในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากโรงงานและผู้ประกอบการฯ โดยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อคืนวันที่ 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 
คลิกชม https://www.youtube.com/watch?v=0exyciz7GSc


UploadImage