เสาร์ 15 ก.ย.นี้ เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!

UploadImage
 

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ
ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!  
ตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิต เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.