ร.ร.ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม เก่งจริง! คว้าถ้วยพระราชทานฯสองปีซ้อนแข่งขันตอบปัญหา ด้านวิชาการนักเรียน ม.ปลาย

UploadImage
 

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม เก่งจริง! คว้าถ้วยพระราชทานฯสองปีซ้อน

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบถ้วยพระราชทานฯ ให้แก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันฯในครั้งนี้ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 200 คน

UploadImage
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สำหรับโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6.) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการความคิดที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการอีกทั้งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เป็นเวทีส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการสำหรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่จะได้มาประลองความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเกี่ยวกับวิชาทางด้าน กฎหมาย บัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และอาเซียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทบทวนความรู้ความสามารถก่อนที่จะเข้าศึกษาด่อในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆนักเรียนและครูบาอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฎว่า แชมป์ตกเป็นของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ได้แก่ นางสาวนริญญา ยิ่งเจริญธนา และนายปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์ เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวภิรมณ เสียงเจริญ และนางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณธีรวงศ์ จากโรงเรียนหอวัง รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชนากานต์ ลิ้มธงเจริญ และนายธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage