บัญชี SPU e-Learning

UploadImage
 

บัญชี SPU e-Learning

คณะบัญชี ขอขอบคุณ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ แนะนำกระบวนการจัดทำ e-Learning ให้เป็นไปตามนโยบายด้านe-Learningใหม่ของมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุม อาคาร9 ชั้น10