ชาว ม.ศรีปทุมร่วมพสกนิกรถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

UploadImage
 

UploadImage

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


UploadImage

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักศึกษา บุคลากรมาร่วมงานจำนวนมาก ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปีศรีปทุม

UploadImage

         พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น.ผู้มาร่วมงานต่างลงนามถวายพระพร จากนั้นตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร สโมสรนักศึกษา คณบดีหรือผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำพานพุ่มขึ้นวางบนแท่นประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ตามลำดับ ต่อด้วยการแสดงรำถวายพระพร จนเวลา 09.50 น. รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ขึ้นบนเวทีประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   เปิดกรวยกระทงดอกไม้ วางพานพุ่มถวายความเคารพ  อ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติตามลำดับ ต่อด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

UploadImage

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่อาคาร40ปีศรีปทุม ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นพิธีที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก และชาวชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงพลังของความสามัคคีของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่างๆและชุมชนที่มาร่วมงาน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage