เชิญชวนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

UploadImage
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
 
เวลา 09.00 น.      คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
พร้อมเพรียงกัน ณ Exhibition อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา 09.20 น.      การแสดงรำถวายพระพร
เวลา 09.30 น.      พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                                             -
                        -นักศึกษาวิชาทหาร
                        - สโมสรนักศึกษา
                        - คณะนิติศาสตร์
                        - คณะนิเทศศาสตร์
                        - คณะบริหารธุรกิจ
                        -คณะบัญชี
                        - คณะศิลปศาสตร์
                        - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                        - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                        - คณะดิจิทัลมีเดีย
                        - วิทยาลัยนานาชาติ
                        - วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                        - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
                        -วิทยาลัยการบินและคมนาคม
                        -วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
                        -บัณฑิตวิทยาลัย
                        - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เวลา 09.50 น.      ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ
                        -ประธานในพิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ
                        -อ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ
เวล 10.00 น.       ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี , ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การแต่งกาย  สวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า

สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2138