บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สุดเจ๋ง ! คว้ารางวัลชนะเลิศ Domino Challenge กล้า!!ท้าล้ม

UploadImage
 

UploadImage


UploadImage

อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวถึงโครงการ Domino Challenge กล้า!! ท้าล้ม ครั้งที่ 2 ว่า เป็นโครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ได้รับความสนใจมากกว่าปีแรก โดยมีนักเรียนมัธยมทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 22 ทีม และก่อนหน้านี้คณะได้จัดให้มีการเวิร์คช้อป พร้อมทั้งแจกตัวโดมิโนให้ทั้ง 22 ทีมได้ไปฝึกก่อนแข่งขันจริง

“ โครงการโดมิโน  เป็นโครงการที่มีเสน่ห์มาก นักเรียนต้องใช้กระบวนการคิดแบบบูรณาการ ทั้งความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ตอบโจทย์”อนาคต> อดีต”  มีการวางแผนที่ดีในการจัดเรียงโดมิโนและทำให้ล้ม การนำเสนอความคิด ที่สำคัญต้องใช้สมาธิ ความอดทนในการเรียงตัวโดมิโน 16 ชั่วโมง และทำให้ล้ม ภายใน 3 นาที”

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ 

ชนะเลิศได้แก่  ทีม Colorful จากโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ได้รับทุนการศึกษา 2,162,000 บาท เงินสด 12,000 บาท ถ้วยรางวัลและ ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมต่อไปเพื่อชัยชนะ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม  ได้รับเงินสด 8,000 บาท ถ้วยรางวัลและ ประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม พีวีซี โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ได้รับเงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
 
รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Young Crack จากโรงเรียนหนองจอก ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทและประกาศนียบัตร
UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage