ชวนส่งต่อความรู้ ปันหนังสือให้น้องๆ โรงเรียนวัดแม่พริก จังหวัดลำปาง

UploadImage
 

วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความรู้ให้น้อง โรงเรียนวัดแม่พริก ณ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 3016 - 18