ม.ศรีปทุม จับมือ ออมสิน MOU 3โปรเจกต์ เพื่อประชาชน!! มหาวิทยาลัยประชาชน – ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น – ส่งเสริม Startup และ SMEs

UploadImage
 

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวม 3 โครงการ 1.โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน  2.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และ 3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชน และผู้ประกอบการ Startup และ SMEs อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาSPUได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้ออกไปพัฒนาท้องถิ่นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี(ที่3 จากซ้าย)และผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯในครั้งนี้

UploadImage

คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า  วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางธนาคารออมสินได้รับเกียรติจาก ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้มาร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน 3 โครงการสำคัญ คือ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน, โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ซึ่งแต่ละโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประชาชนชาวเศรษฐกิจฐานรากและผู้ที่ลงทะเบียนในสวัสดิการสิทธิ์แห่งรัฐ ที่จะได้เข้ามาร่วมฝึกอบรมในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และสำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นก็จะส่งเสริมให้น้องๆเด็กๆเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ออกไปพัฒนาท้องถิ่นให้กับชาวบ้าน  ส่วนโครงการที่สาม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องของ Startup และในอนาคตก็จะมีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพิ่มเติมมากขึ้น  โดยเน้นในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ SMEs โดยมีความร่วมมือกับสมาพันธ์ SMEs ในหลายองค์กร ซึ่งเราก็จะมี การผนึกกำลังกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ที่ดีต่อไปในอนาคต วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณาจารย์ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ขอบคุณครับ คุณชาติชาย กล่าว

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า ในการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และธนาคารออมสินในครั้งนี้  เป็นการร่วมมือกันในโครงการของธนาคารออมสิน ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน , โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ซึ่งต้องเรียนว่าทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย   ซึ่งทั้งสามโครงการถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน   โดยตัวดิฉันเองในฐานะของประชาชน ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับวิสัยทัศน์นี้ และขอบคุณสำหรับการดำเนินงานของธนาคารออมสินตลอดมา ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนได้อย่างยั้งยืนต่อไป ดร.รัชนีพร กล่าว

UploadImage

UploadImage